Syeikh ‘Ala Muhammad Musthafa Na’imah

Maulana Syeikh ‘Ala Muhammad Musthafa Na’imah adalah nama lengkap salah satu ulama muda di kota Iskandaria (Alexandria) hanya saja di kalangan para kerabatnya cukup terkenal dengan sebutan Syeikh ‘Ala Na’imah. 

Semenjak kecil hingga  jenjang S1 beliau tempu di lembaga pendidikan formal maupun non formal  Al-Azhar, selain itu beliau selalu menunggangi kereta api Alexandria-Cairo begitu juga sebaliknya sebagai alat transportasi untuk menimba ilmu. 

Di sekolahnya selalu mendapatkan predikat baik serta dijuluki murid teladan. Disamping menimba ilmu disekolahnya belaiu menyibukkan dirinya dengan “hadrah” atau bermujalasah dengan para masyaikh besar alexandria, dan rutinitas seusai shalat subuh menyibukkannya dengan majlis dzikir di raudhah yang dibangun oleh kakenya tepat dibawah rumah keluarga beliau. Dinamakan raudhah karena dari sebagian ulama al-‘arif billah mengatakan bahwasannya Sayyidina Rasulillah ketika waktu subuh datang untuk melaksanakan shalat subuh di raudhah tersebut. 

Waktu-waktu beliau setiap harinya tidak pernah dilewati begitu saja, akan tetapi dalam sehari beliau mampu mendatangi 4-5 majlis dan majlis-majlis yang didatangi salah satunya adalah majlis burdah,  semua ini beliau lakukan full dalam satu minggu. Jihad dan usaha beliau untuk terus mendatangi majlis hadrah bersama Maulana Syeikh Abdussalam, setiap minggunya merelakan untuk pulang pergi kairo alexandria. Karena jihad dan usaha beliau sejak kecil untuk terus menghadiri majlis ilmu bersama ulama besar alexandria seperti Maulana Syeikh Ibrahim Abdul Ba’ist Al-Kattani, Maulana Syeikh Abdussalam khususnya dengan kakek beliau sendiri Syeikh Musthafa Nai’mah dalam segi keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, beliau pun dapat mempelajari ilmu akhlak Rasulullah. Dan beliaupun selalu berhati-hati dalam menyampaikan pelajaran didalam majlis.

Salah satu ketawadhu’an Maulana Syeikh ‘Ala, beliau tidak pernah memanggil murid-muridnya atau siapapun itu hanya dengan sebutan nama, akan tetapi beliu selalu menggunakan nama-nama julukan seperti “Yaa Siidii, Yaa Ust, Yaa Sitti, Yaa Ustdz’’. Tidak lewat dengan kedermawanannya, beliau selalu memberikan kitab-kitab beberapapun itu kepada muridnya, dan dilihat dari ahwal yang beliau lakukan adalah salah satu ulama cerminan Sayyidina Rasulillah, mengapa begitu? Karena acap kali beliau bertemu dengan muridnya yang beliau hadirkan adalah kemahabahannya kepada SayyidinaRasulullah, dan masih banyak lagi perihal ahwal-ahwal yang ada pada beliau sehingga sebagian besar dari murid-muridnya mengatakan bahwasannya beliau adalah salah satu ulama cerminan Sayyidina Rasulillah SAW.Post a Comment

0 Comments