Syaikh al-Alamah al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Syihabuddin bin Khalid al-Barmawy

Syaikh al-Azhar kedua: 
Syaikh Ibrahim al-Barmawy
(
1101-1106 H/1690-1695 M)
Beliau adalah Syaikh al-Alamah al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Syihabuddin bin Khalid al-Barmawy. Lahir di desa Barma, markaz Thanta, propinsi Gharbiyah.

Masa kecil beliau dihabiskan dikampung dengan lingkungan yang sangat islami. Saat itu di desa Barma terdapat banyak ulama yang mengajarkan ilmu agama dan kebudayaan. Sebut saja, Syaikh Syamsuddin al-Barmawy dan Syaikh Ali al-Barmawy. Konon, lingkungan beliau di desa adalah faktor utama yang menjadikan beliau seorang ulama besar yang disegani.

Syaikh Ibrahim al-Barmawy menghafal al-Qur’an dan belajar di al-Azhar kepada para ulama terkemuka, utamanya kepada Syaikh Abu al-Abbas Syihabuddin Muhammad bin Ahmad al-Qulyuby. Syaikh Ibrahim adalah ulama Syafi’iyyah terkemuka di zamannya. Salah satu murid beliau adalah Syaikh Ibrahim al-Bayumi yang kelak juga diangkat menjadi Syaikh al-Azhar.

Beliau diangkat menjadi Syaikh al-Azhar pada tahun 1101 H. menggantikan Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Kharrasyi.

Karya-karya beliau, diantaranya:
Hasyiyah ala Syarh al-Syaikh al-Qarrafy
Hasyiyah ala Syarh Abu Qasim
Risalah fi ahkam fal-qaul haul al-kalb wa al-khinzir ala madzab al-Syafi’i
 Al-mitsaq wa al-‘ahd fi man ta’allama fi al-mahd
Syaikh Ibrahim al-Barmawy telah mewakafkan diri beliau kepada halaqah ilmiyah al-Azhar, hingga pada tahun 1106 beliau meninggalkan al-Azhar dan ummat Islam untuk selamanya.

Sumber: al-Azhar al-Syarif fi Dhaui Sirati A’lamihi al-Ajilla, karya Dr. Abdullah Salamah Nasr.
Editor : kangbenzem

Post a Comment

0 Comments